دالـان ِ بهـشت

دالـان ِ بهـشت

ای شاهـِد هر مجلسـی ,
آرام جـانِ هـر کـسی

گـر دوستان داری بَسـی ,
مـا نــیز هــَم بد نیستـیم

#حافِظ

+

بخَـند :)

از طَرف ِ شما
  • ۱۶ خرداد ۹۶، ۱۵:۳۰ - خادم الحسین
    سلام

۶۴ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

در ایـن پاییـــز که نـزدیک اسـت ..


و دلـم تو را میخـواهد


تو کجــایی ؟!


۴ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۴ ، ۱۴:۱۸
خانوم ِ دانِشجو :)
 شیـرین تـرین بخـش زندگـی دو نفـر اونجـای داستـان هست که میگـــی

:" دیگه با من حـرف نزن و اسممـو ازین به بعد به زبونتـــ نیـار ! "

 بگــه

:" چشـــــم خانومـ عزیز و دوسـت داشتنـی مــَن "

بگــی

:" اینجـوریم صدام نکن !! "

بگــه

:" چشـــم همسـرم "

بگـی

:" کوفتــ ! بذار یکـم جدی باشم :)) "

محــکم بغلـت کنه و بگــه

:" تا همـین حدشم ازت انتظار نداشتم :)) "

بخنـــــــدی بخـنده :))

از ته ته دل

اون موقعـست که میفهمــی عشق واقعــی یعنی چـی !

یعنـــی اینقد دوست داشته باشـه که بدونی اگه میگـه قهـرم یعنـی " تو باور نکن ! "

پ.ن : براتون یه همچـــــین عشق قشنگـی و آرزو میکنم :) عشقی که قهر توش هیچ و پوچه :)

۴ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۹۴ ، ۱۵:۱۲
خانوم ِ دانِشجو :)
جـناب آقـای مجـازی میخـواهم کمی اختلـاط کنیم !

خـانم واقعـی
دیگـر تحـمل شکـستـه شـدن غرورش را نـدارد میشـود

شمـا که در ایـن امـر مشارکـت داشتیـد کمـی برایـش راه حـــل پـیدا کنید !

ایـن را هم بایـد بدانیـد که بخـش عظیـمی از قلبـش به شمـا اختصـاص دارد ...۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۹۴ ، ۱۴:۴۳
خانوم ِ دانِشجو :)

زنی با موهای سیاه

با بارانی سیاه

با شال گردنی سیاه

با کاغذی در مشت

رویش نوشته

" تو بهانه شعر های منی"

زنی که دل به بارانی خیابانها میدهد

میرود

میرود

میرود

و زیر لب می خواند

" دعا کن بر نگردم "

زنی شبیهِ من ..

{ نیکی فیروزکوهی }


پ.ن : ازین به بعد نوشته های که به دلم نشست و حال کنونی مو بیان میکرد رو هم میذام :)


۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۴ ، ۱۷:۳۲
خانوم ِ دانِشجو :)

میـدانم یکـ روز خودت بـه این نتیجـه میرسـی که


دلـت برای دوسـت داشتـنم بسیــار تنگـ و کـوچک شده اسـت  !


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۴ ، ۱۵:۲۰
خانوم ِ دانِشجو :)
مـی ترسـم دلم فرمـان خــُـدا را نادیده بگــیرد

 و خودش را بـُکـشد !

پ.ن: این یعنی عمـق فاجعه !!


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۴ ، ۱۵:۰۵
خانوم ِ دانِشجو :)
کـاش معشــوقه ی معشـوقه یمـان ناشنـاس بود !


پ.ن : واقعـا ! :)۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۴ ، ۱۴:۵۵
خانوم ِ دانِشجو :)
بـی چـاره دل جـانم که فقط حسـودی را بلـد اسـت !

حسـودی در بـرابر دوست داشتـن های دردانه اش برای دیگـری !۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۴ ، ۱۴:۴۹
خانوم ِ دانِشجو :)

بـایـد از دلـم فرار کـنم ..


و پـناهنده ی دلـی باشم که هیچ دیـنی به گـردنـم ندارد !


دلـم دینـش دیدن معشـوقه ایسـت که هـیچ رسیدنــی در برابرش زانو نمیزند !

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۴ ، ۱۴:۴۲
خانوم ِ دانِشجو :)
د یـ و ا نـ ه نیستــم

امـا تـمـام " د یـ و ا نـ گـ ی " هـای عـالـم را یـاد دارمـ !

شـاید بهـتر از یـک د یـ و ا نـ ه ی واقعـی !

پ.ن : هیچ وقت به مراد دلت نخواهی رسید بی خود دلوا پسش نباش :-)
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۴ ، ۱۴:۳۷
خانوم ِ دانِشجو :)
اگـر کسـی از پـشت بر احسـاس اعتمـاد شمـا خنجـر کشیـد !

مطمعــن باشید ضعیـفترین اِنسـان دنیـا به حسـاب می آیـد !

اگــر قوی باشـد خنجـرش را زمانـی فرو میکنـد که رو در رو مقـابلت بایســتد

و با تمام وجـود مبارزه کند با اعتمــاد احـساسی !

پ.ن : بدترین خنجر از بهترین دوست ... :-)


۴ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۴ ، ۱۸:۰۷
خانوم ِ دانِشجو :)
خـوش بـه حال گــُلهای ، گـُلدان مادر بزرگـــ !

که با شکـستن گــْلدانشـان ، مـادر بزرگـــ گـُلدان تازه ای میــخرد و با احتیـاط کـامـل

گــُل ها را داخـــِل گـُلدان جدید و تمیـز و نــــو میکــارد !

کـاش دل ما آدمها وقتـی میشکـست جایگـذینش یـک دل دیگـر مثـل گـُلدان نو و

  خالی از خاک و گــِل های گـُلدان قبـلی بود !

۶ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۴ ، ۱۶:۰۳
خانوم ِ دانِشجو :)
دلـم میگیرد وقتـی ..

وقتی میبینم کـسی از دیار دختــرانه ی مـن آنچنـان

غمگــین و شکست خورده است در عـشق که دیگـر دور تمـام عاشقـانه ها را

در تجویز به قلبـش خط قـرمز کشیده اسـت !

آن رگ غیـرت دخترانگـی ام به جوش مـی آید و گـاهی

دلـم را میزند به آن راه کـه بروم به سمـت مخاطب های خاصــــ و ازین قبیل !

و با تمام غرور گوش هایشان را بپیچانم و بـه اجبار هم که شده بازگـردانمشان .

گـرچه میدانم فایـده ای به باز گشـت نیسـت !

در دیـار ما ، دختـران گاهـی سخت میبخشـند !!
۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۴ ، ۱۶:۵۷
خانوم ِ دانِشجو :)
نمیدانم چــرا و بـرای چه ؟!

در برابر علاقه ام با صـخره ای از غرور مواجــه میشوم !

که با هیچ یـک از راز های دخترانــه ام تخریـب نمیشود !

گاهی به ســرم میزند دست به عملیالــت تخریب کوه بزنم !

:))


۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۴ ، ۲۰:۴۹
خانوم ِ دانِشجو :)
گونه های عزیز توجه فرمایید !

این صدای آژیر خطر است !

قرار است سیلی از اشک تا دقایقی دیگر زیرتان کنند !

لطفا چترهایتان را باز کنید !

:)


۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۴ ، ۲۰:۴۴
خانوم ِ دانِشجو :)