دالـان ِ بهـشت

دالـان ِ بهـشت

ای شاهـِد هر مجلسـی ,
آرام جـانِ هـر کـسی

گـر دوستان داری بَسـی ,
مـا نــیز هــَم بد نیستـیم

#حافِظ

+

بخَـند :)

از طَرف ِ شما

کـلـاغ ها زرنگ هستنـد ..

چهارشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۰۰ ب.ظ

از کـجـا معلوم در الفـبای کــلـاغ ها ق همـان ی ما آدمهـا نبـاشد

شاید هم برای رد گم کنـی ما در مکـالماتشـان از " قـار قـار "

به جــای " یـار یـار " استفاده میکنند !

موافقین ۲ مخالفین ۱ ۹۴/۱۰/۱۶
خانوم ِ دانِشجو :)

حرف دل

قار

کلاغ

یار

حَرفاتون  (۱)

خیلی قشنگ بود مرسی کیفورشدم
مُدیر نِگار:
ممنونم ^_^